O nás

Spoluzakladatelé - Eva Cecil (USA) a plk.v.v.Vladimír Ďurišin

Založení

International Bloodhound Academy (IBHA) byla založena v lednu 2012. Ve spolupráci s Akademií Policajného zboru Slovenska a Veterinární univerzitou Košice zorganizovala první mezinárodní seminář pod názvem: „Mantrailing v systéme operatívno-pátracej činnosti Policajného zboru“ (Vladimír Ďurišin a kol. Sborník z konference: Mantrailing v systéme operatívno-pátracej činnosti Policajného zboru) na území bývalého východního bloku. Součástí konference byl i praktický seminář špičkového odborníka na mantrailing Jeffa Schettlera. Zakládajícími členy byli jak špičkoví profesionální, tak i dobrovolní kynologové ze Slovenska, České republiky, USA a Německa.

Naše činnost

Vedle výcviku a testování mantrailerů se zaměřujeme na propagaci a rozšiřování metody mantrailingu jak do oficiálních struktur, tak i mezi širokou kynologickou veřejnost.

Organizujeme pravidelné víkendové tréninkové akce, semináře, kurzy i součinnostní cvičení se složkami IZS

Výcvik mantrailingu vycházel v časopise Pes přítel člověka, seriály o mantrailingu vychází v internetovém časopise eCanis.cz, k dispozici je i kniha "Základy mantrailingu", vydaná nakladatelstvím Grada. 

Pořádáme semináře se zahraničními špičkovými instruktory mantrailingu. 

Student IBHA

Zájemci, kteří chtějí dlouhodobě spolupracovat s IBHA mají možnost získat status: „Student IBHA“. 

Podmínky:

 • 1
  Vyplnění a zaslání přihlášky
  Možno i elektronickou poštou, na formuláři a před termínem, který je na webu IBHA. Je možné akceptovat i přihlášku poslanou v následujícím měsíci. Studentem IBHA se zájemce stává po přijetí přihlášky a jejím odsouhlasením dvěma zakládajícími členy IBHA. Přihlášky jsou přijímány od zájemců, kteří se minimálně rok aktivně účastní akcí a tréninků IBHA.
 • 2
  Vstupní poplatek je 10,- EUR (250,- Kč)
  Je hrazen jednorázově, po přijetí přihlášky do 30-ti dnů.
 • 3
  Standardní roční studentský poplatek je 20,- EUR (500,- Kč)
  Přijímání členů je možné od termínu 1. 1. 2014. Přihlášky budou přijímány vždy k 1.1 a nebo k 30.6. každého roku. Při vstupu k 30. 6. se hradí vstupní poplatek 10,- EUR (250,- Kč) a 1 ročního poplatku. Platba bude provedena vždy do 30-ti dnů (k 31.1 a 31.7.) buď hotově a nebo na účet v ČR a nebo SK. Pokud Student neuhradí tyto částky, přihláška bude neplatná a zájemce status nezíská. V případě pozdního zaplacení bude nutné uhradit znovu vstupní poplatek. Při nezaplacení ročního poplatku se automaticky status Studenta IBHA ztrácí.
 • 4
  Student IBHA bude mít možnost zúčastňovat se našich akcí
  Bude mít také možnost dostávat k dispozici naše materiály a informace buď zadarmo anebo s členskou slevou. Ročně má možnost zúčastnit se čtyř tréninkových dnů zadarmo, pouze za úhradu přímých nákladů, tj, ubytování a podílu na stravě. Účast na dalších tréninkových a přednáškových akcích bude přednostně nabídnuta Studentům IBHA a teprve poté bude účast nabídnuta dalším zájemcům.
 • 5
  Student IBHA má stejná práva a povinnosti
  jako zakládající členové, mimo práva hlasovacího.

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte na email: satora.lubomir@gmail.com

Základy mantrailingu

výcviková příručka pro začátečníky

První výcviková příručka vydaná nakladatelstvím GRADA (www.grada.cz), která vyšla v českém jazyce.

Přehledně zpracovává základní informace které by měl každý zájemce o výcvik touto metodou znát.

Tréninky 2024

Všechny tréninkové akce pořádané IBHA jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit všichni zájemci o mantrailing a spolupráci s IBHA. Na každou akci je potřeba registrovat se u organizátora akce. Při překročení počtu účastníků může vedoucí tréninku zájemce přesunout na jiný termín. Plány tréninků najdete na FB profilech skupin a v kalendáři akcí. 

Za účast na společném celodenním tréninku uhradí nečlen IBHA částku 14,- EUR (350,- Kč) za den. Pro Studenty IBHA je poplatek za tréninkový den 10,- Eur,- (250,-Kč).

V případě povolání instruktora do pátrání může dojít ke změně organizátora a nebo instruktora tréninku.