O nás

International Bloodhound Academy (IBHA) byla založena v lednu 2012 jako logické vyústění dlouholeté snahy několika nadšenců, kteří se snaží o prosazení nové metody stopařské práce služebních psů - mantrailingu do záchranného systému a pro práci u Policie jak v Čechách, tak na Slovensku. Zakládajícími členy jsou jak profesionální, tak i dobrovolní kynologové ze Slovenska, České republiky, USA a Německa, které spojuje společný zájem o jiný přístup k výcviku služebních stopařů.

Činnost IBHA budeme zaměřovat na propagaci a rozšiřování metody mantrailingu a psů plemene bloodhound do oficiálních struktur a také chceme dosáhnout rozšíření tohoto způsobu práce stopařských psů mezi širokou kynologickou veřejnost. Chceme pořádat pravidelně semináře a společná setkání zájemců o mantrailing a poskytovat dostatek nových informací prostřednictvím našich zahraničních spolupracovníků. Protože zatím není vytvořen žádný systém výcviku a následného testování těchto stopařských psů budeme se snažit i v této oblasti vytvořit podmínky pro reálné nasazení těchto psů v praxi.

STUDENT IBHA
Zájemci, kteří chtějí dlouhodobě spolupracovat s IBHA mají možnost získat status: „Student IBHA“. 

Podmínky: 

  1. Vyplnění a zaslání přihlášky i elektronickou poštou na formuláři a před termínem, který je na website IBHA. Je možné akceptovat i přihlášku poslanou v následujícím měsíci.  Studentem IBHA se zájemce stává po přijetí přihlášky a jejím odsouhlasením dvěma zakládajícími členy IBHA. Přihlášky jsou přijímány od zájemců, kteří se minimálně rok aktivně účastní akcí a tréninků IBHA. 
  2. Vstupní poplatek je 10,- EUR (250,- Kč) a je hrazen jednorázově, po přijetí přihlášky do 30-ti dnů.
  3. Standardní roční studentský poplatek je 20,- EUR (500,- Kč) Přijímání členů je možné od termínu 1. 1. 2014. Přihlášky budou přijímány vždy k 1.1 a nebo k 30.6. každého roku. Při vstupu k 30. 6. se hradí vstupní poplatek 10,- EUR (250,- Kč) a 1 ročního poplatku. Platba bude provedena vždy do 30-ti dnů (k 31.1 a 31.7.) buď hotově a nebo na účet v ČR a nebo SK.  Pokud Student neuhradí tyto částky, přihláška bude neplatná a zájemce status nezíská. V případě pozdního zaplacení bude nutné uhradit znovu vstupní poplatek. Při nezaplacení ročního poplatku s automaticky Status studenta IBHA ztrácí.
  4. Student IBHA bude mít možnost zúčastňovat se našich akcí a dostávat k dispozici naše materiály a informace buď zadarmo anebo s členskou slevou. Ročně má možnost zúčastnit se čtyř tréninkových dnů zadarmo, pouze za úhradu přímých nákladů, tj, ubytování a podílu na stravě. Účast na dalších tréninkových a přednáškových akcích bude přednostně nabídnuta Studentům IBHA a teprve poté bude účast nabídnuta dalším zájemcům.
  5. Student IBHA má stejná práva a povinnosti jako zakládající členové, mimo práva hlasovacího.

Přihláška zdeVyplněné přihlášky prosím zasílejte na email: satora.lubomir [at] gmail.com 

ZÁKLADY MANTRAILINGU – výcviková příručka pro začátečníky
První výcviková příručka vydaná nakladatelstvím GRADA (www.grada.cz), která vyšla v českém jazyce. Přehledně zpracovává základní informace které by měl každý zájemce o výcvik touto metodou znát. Objednat je možné na https://www.grada.cz/zaklady-mantrailingu-11682/
 
TRÉNINKY 2023
Všechny tréninkové akce pořádané IBHA jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit všichni zájemci o mantrailing a spolupráci s IBHA. Na každou akci je potřeba poslat přihlášku vedoucímu tréninku. Při překročení počtu účastníků může vedoucí tréninku zájemce přesunout na jiný termín. Za účast na společném celodenním tréninku uhradí nečlen IBHA částku 14,- EUR (350,- Kč) za den. Pro Studenty IBHA zůstává poplatek za tréninkový den 10,- Eur,- (250,-Kč). V případě povolání instruktora a MT týmu do ostrého nasazení může dojít ke změně vedoucího a nebo instruktora tréninku.