Kombinovaný trail - Jackie pokročilý nováček

Cvičení na trailu:
1. vyhledávání stopy na startu z většího prostoru
2. vyrušení na trailu štěkajícím psem
3. křížení stopy falešným kladečem

Jackie v tomto případě musí udělat velký pedimetr. Start a nalezení stopy bylo velmi dobré. U domu Jackie reagovala na štěkot psa, což musel psovod korigovat návratovým povelem. Při křížení stopy si Jackie musela udělat velké kolečko, protože v rychlosti přeběhla lom a křížení stopy. Na konci je patrný velmi dobrý "proximity alerts", tj. chování psa na konci stopy, kde již cítí kladeče na vysoký nos