Napsali o nás

Psí kusy listopad 12 2015

Převzatý článek z časopisu Rescue Report, upravený šéfredaktorem Dušanem Stuchlíkem a doplněný jeho fotografiemi z Mezinárodní konference a praktického semináře k mantrailingu, který IBHA pořádala. 

Duální vzdělávání studentů UVLF Košice

Mantrailing je již nedílnou součástí výuky studentů University Veterinárního Lékařství a Farmacie v Košicích, oboru kynologie. Zde najdete info o možných formách výuky a spolupráce s policejními složkami. 

Článek si můžete přečíst také v časopise Kynologická revue (SK) 12/2015. 

http://www.uvlf.sk/sk/studijny-program-kynologia

Rescue Report č.4 2015

Odborný časopis pro pracovníky IZS, profesionální a dobrovolné záchranáře a policisty. V tomto čísle poprvé vyšel článek o MT. Zde máte k dispozici internetovou verzi. V tištěné podobě jej nenajdete na novinových stáncích, protože je primárně určen pouze pro předplatitele z řad pracovníků IZS a Policie. K dispozici je pouze v Brně na adrese vydavatele. 

Šternberské listy - květen 2015

Článek Marka Juráně, který vyšel v Uničovském zpravodaji zaujal i  redaktora Šternberských listů a na straně 19 najdete první část článku, který bude mít pokračování i v dalším vydání.  

Psí sporty - Psi a IZS

Článek o společném semináři se středočeskými záchranáři, který pořádal Spolek PP.

Frýdecko-Místecký zpravodaj

http://www.nasefrydeckomistecko.cz/zpravy-31/psi-se-ucili-hledat-ztracene-lidi

Frýdecko-Místecká skupina, která se rozšířila i na Ostravskou oslavila 16.2.2015 dva roky, od úplně prvního tréninku nováčků IBHA. I k tomuto výročí se váže článeček, který vyšel v místním plátku. 

Uničovský zpravodaj, číslo 1, ročník XXII, vydáno 15. 1. 2015

Tento rozhovor vyšel v Uničovském zpravodaji. Poděkování patří panu Marku Juráňovi, který Zpravodaj vede a tento článek napsal. 

 

Požáry.cz

Spolek první pomoci z Kostelce nad Labem uspořádal seminář o možnostech společného nasazení mantrailerů a plošných psů. Info je na

www.pozary.cz/clanek/101916-v-kostelci-nad-labem-se-uskutecnil-seminar-v...

Stránky