Otevřené MT setkání Brno

Datum konání: 
14.04.2018 - 15.04.2018

Mezinárodní tréninkové setkání MT týmů, které organizujeme na popud přátel, se kterými jsme se seznámili na zahraničních seminářích. Přihlášeny jsou zatím MT týmy z CHorvatska, Slovenska a Česka. Pro české účastníky jsou náklady běžného víkendového tréninku, se zahraničními účastníky je předběžně dohodnutá vzájemná kooperace a forma výměnných pobytů. 

Akce je určena pro pokročilejší MT týmy, trénovat se bude v prostorách Technoparku a CT Parku, dohadujeme další zajímavé lokality. Ubytování a základna opět v Efi-hotelu. Kapacita je omezena na 6 MT týmů. 

Dear friends, 

in Vienna you showed interest in common trainings. I suggest a common training weekend in the city of Brno, the Czech Republic, on 14th-15th of April. The accommodation, food and wellness are arranged for in  www.efihotel.cz. Training locations would be Technological park and CT park in the town or surrounding country area - woods and meadows. I suggest everyone pay their own expenses and the exchange of experience is the price for the seminar.

Please let me know as soon as possible if you are interested in this meeting.

Best wishes,

Luboš