Beseda ZŠ Dobré nálady Olomouc

Datum konání: 
20.05.2019

 Beseda na téma: "Když se někdo ztratí". 

Soukromá základní škola Dobré nálady
Vančurova 713/4, 779 00 Olomouc
www.zsdobrenalady.cz